Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Οι θάλασσες της Ελλάδας Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kmz)
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Οι θάλασσες της Ελλάδας