Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Τα 10 μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kmz)
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Τα 10 μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας