Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

  • Στο γράφημα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας ανά περιφέρεια βασισμένη σε στοιχεία της απογραφής του 2011.
  • Ποια περιφέρεια της ηπειρωτικής Ελλάδας έχει το μικρότερο πληθυσμό;
  • Ποια περιφέρεια της ηπειρωτικής Ελλάδας έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό;
  • Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού στην περιφέρεια της Αττικής;
ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή 2011) Οδηγίες
X

Οδηγίες

  • Περάστε το ποντίκι πάνω από το γράφημα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί, επάνω δεξιά για να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή για να προσθέσετε σημειώσεις και σύμβολα στο γράφημα.