Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα


Στα γραφήματα παρουσιάζεται η διακύμανση του αριθμού των γεννήσεων και των θανάτων και η φυσική μεταβολή του πληθυσμού της Ελλάδας (γεννήσεις - θάνατοι) ανά έτος από το 1986 έως το 2016.
  • Πώς φαίνεται να εξελίσσεται ο αριθμός των γεννήσεων και των θανάτων τα τελευταία δέκα χρόνια;
  • Εντοπίστε στο 2ο γράφημα τις χρονιές κατά τις οποίες οι θάνατοι ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις.
  • Τι διαπιστώνετε για τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού της Ελλάδας για το διάστημα 2010-2016;
  • Η Ελλάδα φαίνεται να έχει δημογραφικό πρόβλημα ή όχι; Δικαιολογήστε την άποψή σας.
ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή 2011)

Αρχείο δεδομένων:

Οδηγίες
X

Οδηγίες

  • Περάστε το ποντίκι πάνω από το γράφημα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στις ετικέτες του υπομνήματος για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί, επάνω δεξιά για να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή για να προσθέσετε σημειώσεις και σύμβολα στο γράφημα.