Ο Μάγος και η λίμνη

Άσκηση κειμένου

Πάτησε τα κουμπάκια για να βάλεις τα μέρη του κειμένου με μια λογική σειρά.

Βαθμολογία: