Σκουπίδια παντού! – Εκπαιδευτικό σενάριο

Ο βασικός σκοπός του σεναρίου είναι η βιωματική προσέγγιση, μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμάτων. Τα παιδιά εργάζονται σε μικρές ομάδες και αναζητούν τις απαραίτητες πληροφορίες σε επιλεγμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο για την ανακύκλωση του χαρτιού, του πλαστικού, του γυαλιού, του αλουμινίου και των μπαταριών.

Μαθαίνω για τη Γη (κουίζ)

Επαναληπτικό κουίζ 50 ερωτήσεων αξιολογικού χαρακτήρα για τη Γεωγραφία της ΣΤ΄ Δημοτικού.

Μαθαίνω για την Ελλάδα (κουίζ)

Επαναληπτικό κουίζ 50 ερωτήσεων αξιολογικού χαρακτήρα για τη Γεωγραφία της E΄ Δημοτικού.

Γεωλογικοί αιώνες και ορογένεση στην Ευρώπη

Ανοιχτή δραστηριότητα σχετικά με το γεωλογικό χρόνο και τις υποδιαιρέσεις του και τη διαδικασία των ορογενέσεων στην Ευρώπη.

Αναμειγνύουμε υλικά

Εξάσκηση των μαθητών σε όρους που αφορούν τα μείγματα

Χάρτης – Υπόμνημα

Αντιστοίχιση των συμβόλων του χάρτη με τις σημασίες τους

Χάρτες

Εφαρμογές