Μεταδοτικές ασθένειες

Σταυρόλεξο με όρους από την ενότητα “Μεταδοτικές ασθένειες” Φυσικής ΣΤ΄ Δημοτικού.

Τελικές εξετάσεις μικρών ερευνητών

Τελικές εξετάσεις μικρών ερευνητών. Παιχνίδι παρατηρητικότητας, μνήμης και μαθηματικής σκέψης. Οι χρήστες πρέπει να περάσουν από πέντε δοκιμασίες-γρίφους. Κάθε φορά μπορούν να εντοπίσουν ένα ψηφίο ενός πενταψήφιου αριθμού, ο οποίος είναι και το ζητούμενο για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

Το μάτι και η λειτουργία της όρασης

Σειρά δραστηριοτήτων για τη λειτουργία της όρασης. Περιλαμβάνεται παρουσίαση, αναγνώριση των μερών του εξωτερικού και του εσωτερικού του ματιού, πληροφορίες για τις οφθαλμικές απάτες, το μεταίσθημα κλπ.

Οπτική: Το φως!

Κουίζ 20 ερωτήσεων για το κεφάλαιο “Φως” της Στ΄ τάξης Δημοτικού.

Συνώνυμα: Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα

Άσκηση με συνώνυμα. Περιλαμβάνονται 6 καρτέλες με συνώνυμα για 30 λέξεις (ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα). Οι μαθητές θα πρέπει να τοποθετήσουν στη σωστή στήλη από 4 συνώνυμες λέξεις για κάθε λέξη που δίνεται. Στόχος της δραστηριότητας είναι ο εμπλουτισμός λεξιλογίου.

Φυτά της Μεσογείου – Παιχνίδι μνήμης

Παιχνίδι μνήμης με 8 φυτά της μεσογειακής βλάστησης. Παρέχονται σύντομες πληροφορίες για κάθε φυτό. Στο παιχνίδι υπάρχει βαθμολογία, βοήθεια και καταμέτρηση των λάθος επιλογών.