Εκτύπωση χαρτών

Εφαρμογή εκτύπωσης και αποθήκευσης χαρτών.

Μινωικός πολιτισμός – Puzzle

Εκπαιδευτικά παιχνίδια με θέμα τοιχογραφίες του Μινωικού πολιτισμού.

Ταξίδι στις ηπείρους

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τις ηπείρους (35 ερωτήσεις).

Γεωγραφία Ελλάδας – Παιχνίδι γνώσεων

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τη Γεωγραφία της Ε΄ Δημοτικού.

Μελέτη Περιβάλλοντος – Παιχνίδι ερωτήσεων

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

Ταξιδεύω στην Ελλάδα – Μεγάλες ελληνικές πόλεις

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για 10 μεγάλες ελληνικές πόλεις.

Χάρτες

Εφαρμογές