Ταξίδι στις ηπείρους

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τις ηπείρους (35 ερωτήσεις).

Γεωγραφία Ελλάδας – Παιχνίδι γνώσεων

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τη Γεωγραφία της Ε΄ Δημοτικού.

Μελέτη Περιβάλλοντος – Παιχνίδι ερωτήσεων

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

Ταξιδεύω στην Ελλάδα – Μεγάλες ελληνικές πόλεις

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για 10 μεγάλες ελληνικές πόλεις.

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού (κουίζ)

Επαναληπτικό κουίζ 40 ερωτήσεων αξιολογικού χαρακτήρα για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Δ΄ Δημοτικού.

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού (κουίζ)

Επαναληπτικό κουίζ 60 ερωτήσεων αξιολογικού χαρακτήρα για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄ Δημοτικού.

Χάρτες

Εφαρμογές