Γεωλογικοί αιώνες και ορογένεση στην Ευρώπη

Ανοιχτή δραστηριότητα σχετικά με το γεωλογικό χρόνο και τις υποδιαιρέσεις του και τη διαδικασία των ορογενέσεων στην Ευρώπη.

Αναμειγνύουμε υλικά

Εξάσκηση των μαθητών σε όρους που αφορούν τα μείγματα

Χάρτης – Υπόμνημα

Αντιστοίχιση των συμβόλων του χάρτη με τις σημασίες τους

Λίμνες που χάθηκαν – Ελλάδα

Παρουσίαση και ανοιχτή δραστηριότητα, σχετικά με τις λίμνες της Ελλάδας που αποξηράνθηκαν.

Πολυχάρτης Κύπρου

Ο χάρτης περιλαμβάνει σε επίπεδα το δίκτυο των γεωγραφικών συντεταγμένων, επαρχίες, σύνορα, καθώς και τις ονομασίες των πρωτευουσών των επαρχιών.

Πολυχάρτης Ελλάδας 2 (πολιτικός, ανθρωπολογικός)

Πολυχάρτης Ελλάδας 2 (πολιτικός, γεωγραφικών διαμερισμάτων, νομών, οδικό & σιδηροδρομικό δίκτυο, πληθυσμός, πυκνότητα, δείκτης γήρανσης, λατρευτικοί τόποι, γεωμορφολογικός)

Χάρτες

Εφαρμογές