Δημιουργία χάρτη

Εφαρμογή δημιουργίας χάρτη. Η εφαρμογή περιλαμβάνει γεωμορφολογικά και ανθρωπογεωγραφικά δεδομένα για τον κόσμο, τις ηπείρους και την Ελλάδα.

Εκτύπωση χαρτών

Εφαρμογή εκτύπωσης και αποθήκευσης χαρτών.

Μινωικός πολιτισμός – Puzzle

Εκπαιδευτικά παιχνίδια με θέμα τοιχογραφίες του Μινωικού πολιτισμού.

Ταξίδι στις ηπείρους

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τις ηπείρους (35 ερωτήσεις).

Γεωγραφία Ελλάδας – Παιχνίδι γνώσεων

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τη Γεωγραφία της Ε΄ Δημοτικού.

Μελέτη Περιβάλλοντος – Παιχνίδι ερωτήσεων

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

Χάρτες

Εφαρμογές