Ταξίδι: Παπούα Νέα Γουινέα (Ωκεανία)

Ανοιχτή δραστηριότητα για τον πολιτισμό των ανθρώπων Παπούα.

Ταξίδι: Σουηδία (Ευρώπη)

Ανοιχτή δραστηριότητα για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Σουηδίας.

Ταξίδι: Νεπάλ (Ασία)

Ανοιχτή δραστηριότητα για τον πολιτισμό των ανθρώπων του Νεπάλ.

Επιλέξτε χώρες στον παγκόσμιο χάρτη

Παγκόσμιος χάρτης με δυνατότητα επιλογής χωρών.

Γεωγραφικές συντεταγμένες στον παγκόσμιο χάρτη

Παγκόσμιος πολιτικός χάρτης με δυνατότητα υπολογισμού και εμφάνισης γεωγραφικών συντεταγμένων.

Οι χώρες του κόσμου στην υδρόγειο σφαίρα

Τρισδιάστατη αναπαράσταση της Γης. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξερεύνηση της υδρογείου.
Στην υδρόγειο σφαίρα απεικονίζονται όλες οι χώρες του κόσμου.