Επιτραπέζια

Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού!

Καθοδηγήστε τον «πειρατή» για να φτάσει στον κρυμμένο θησαυρό.

10+

Φιδάκι

Το κλασικό παιχνίδι “φιδάκι” για 2 παίκτες.

6+

Απειλούμενα ζώα

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν τα μέτρα προστασίας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν μερικά από τα ζώα της Ελλάδας.

8+

Νίκησε τον ιό!

Παιχνίδι για την εμπέδωση κανόνων προσωπικής υγιεινής.

8+

Υγιεινή διατροφή;

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν σωστές και λανθασμένες διατροφικές συνήθειες.

8+

Φροντίζω το σώμα μου

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν σωστές και λανθασμένες συνήθειες στη φροντίδα του σώματος και της προσωπικής υγιεινής.

8+

Νερό: Οικονομία ή σπατάλη;

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν καλές και κακές πρακτικές στη χρήση του πόσιμου νερού.

8+

Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν καλές και κακές συνήθειες σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή.

8+

Τι γνωρίζεις για την ανακύκλωση;

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν καλές και κακές πρακτικές στη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων.

8+

Σεισμός – Αυτοπροστασία

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν ενέργειες αυτοπροστασίας στην περίπτωση σεισμού.

8+

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν καλές και κακές πρακτικές σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

9+