Επιτραπέζια

Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού!

Καθοδηγήστε τον «πειρατή» για να φτάσει στον κρυμμένο θησαυρό.

Φιδάκι

Το κλασικό παιχνίδι “φιδάκι” για 2 παίκτες.

Απειλούμενα ζώα

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν τα μέτρα προστασίας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν μερικά από τα ζώα της Ελλάδας.

Υγιεινή διατροφή;

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν σωστές και λανθασμένες διατροφικές συνήθειες.

Φροντίζω το σώμα μου

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν σωστές και λανθασμένες συνήθειες στη φροντίδα του σώματος και της προσωπικής υγιεινής.

Νερό: Οικονομία ή σπατάλη;

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν καλές και κακές πρακτικές στη χρήση του πόσιμου νερού.

Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν καλές και κακές συνήθειες σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή.

Τι γνωρίζεις για την ανακύκλωση;

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν καλές και κακές πρακτικές στη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων.

Σεισμός – Αυτοπροστασία

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν ενέργειες αυτοπροστασίας στην περίπτωση σεισμού.

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Οι παίκτες προχωρούν στη διαδρομή «ρίχνοντας» ένα ζάρι και με κάρτες που περιγράφουν καλές και κακές πρακτικές σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.