Κατάλογος εφαρμογών Γ΄ Δημοτικού

Ενότητα 1: Ζούμε μαζί (Ομάδα και Κοινωνία – Σχέσεις)


Ενότητα 2: Ο τόπος μας (Τόπος και χώρος)


Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς (Συγκοινωνίες και Μέσα μεταφοράς – Σύστημα)


Ενότητα 4: Φυτά και ζώα του τόπου μας (Φυσικό περιβάλλον και Άνθρωπος-Σχέσεις)

Φυτά

Ζώα


Ενότητα 5: Τροφή και ενέργεια (Φυσικές επιστήμες-Σύστημα και Σχέσεις)


Ενότητα 6: Τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε (Ανάγκες, αγαθά και κατανάλωση-Σχέσεις)


Ενότητα 7: Ο πολιτισμός μας (Πολιτισμός)


Ενότητα 8: Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε (Επικοινωνία και Ενημέρωση)