Ο δικτυακός μας τόπος δημιουργήθηκε με σκοπό την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Γεωγραφίας και της Μελέτης του Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο.
Το παρόν διατίθεται στο κοινό για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση. Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του χορηγού της άδειας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Εάν τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί κάτι νέο βασισμένο σε αυτό, αυτό που θα προκύψει θα μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια (Creative Commons 3.0/CC BY – NC -SA 3.0).
Όλο το υλικό που θα βρείτε εδώ προέρχεται:

  • από πηγές ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων
  • από εκπαιδευτικό λογισμικό του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα έχει κατοχυρώσει το Υ.Π.Π.Ε.Θ. και σύμφωνα με τις εγκυκλίους “περί αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού” είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • από τους συντελεστές του δικτυακού τόπου και αποτελεί πνευματική τους ιδιοκτησία
  • από φυσικά πρόσωπα που το διαθέτουν για αξιοποίηση, διατηρώντας όμως τα πνευματικά τους δικαιώματα

Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Ο επισκέπτης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και οι διαχειριστές δε φέρουν καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση είτε του δικτυακού τόπου είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

Οι συντελεστές του δικτυακού τόπου δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της.