Κατάλογος εφαρμογών Δ΄ Δημοτικού

Ενότητα 1: Ελλάδα – Η χώρα μας (Τόπος)


Ενότητα 2: Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών (Πολιτισμός)


Ενότητα 3: Η φύση είναι το σπίτι μας (Φυσικό περιβάλλον και προστασία)


Ενότητα 4: Επαγγέλματα και προϊόντα στον τόπο μας (Οικονομία και επαγγέλματα)


Ενότητα 5: Γνωρίζουμε και προσέχουμε το σώμα μας (Άτομο – Άνθρωπος)


Ενότητα 6: Μελετάμε το φυσικό κόσμο (Φυσικές Επιστήμες)


Ενότητα 7: Οι άνθρωποι επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε (Επικοινωνία και Ενημέρωση)