Σταυρόλεξα

Ζούμε μαζί!

Σταυρόλεξο με όρους που σχετίζονται με τη ζωή των ανθρώπων σε ομάδες.

8+

Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

Σταυρόλεξο για τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς.

8+

Τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε;

Σταυρόλεξο με όρους που αφορούν στα υλικά ή άυλα αγαθά που χρειάζονται οι άνθρωποι, καθώς και στα δικαιώματά τους.

8+

Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε

Σταυρόλεξο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

8+

Τα φυτά του τόπου μας

Σταυρόλεξο για τα φυτά της Ελλάδας.

8+

Τα ζώα του τόπου μας

Σταυρόλεξο για τα ζώα της Ελλάδας.

8+

Η φύση είναι το σπίτι μας

Σταυρόλεξο για το περιβάλλον και τη φύση.

8+

Οι μέλισσες

Σταυρόλεξο για τον κόσμο των μελισσών.

9+

Γνωρίζουμε και προσέχουμε το σώμα μας

Σταυρόλεξο για το ανθρώπινο σώμα και τους τρόπους διατήρησής του σε καλή φυσική κατάσταση.

9+

Ο τίτλος του χάρτη

Σταυρόλεξο για τα είδη των χαρτών.

10+

Γεωγραφόλεξο

Σταυρόλεξο σχετικά με τη γεωγραφία της Ελλάδας.

12+

Μεταδοτικές ασθένειες

Σταυρόλεξο με όρους για τις μεταδοτικές ασθένειες.

10+

Καιρός και κλίμα

Σταυρόλεξο για τον καιρό και το κλίμα.

10+

Οι νομοί της Ελλάδας

Σταυρόλεξο για τους νομούς της Μακεδονίας και τις πρωτεύουσές τους.

10+

Ακτογραφικά στοιχεία

Σταυρόλεξο για τα ακτογραφικά στοιχεία.

10+