Βρες τις διαφορές!

Βρες τις διαφορές στον χάρτη της Ελλάδας

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει 10 σημεία που διαφέρουν στο γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας.

Βρες τις διαφορές στον χάρτη της Ευρώπης

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν 10 χαρακτηριστικές περιοχές που λείπουν από τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ευρώπης.

Βρες τις διαφορές στο ορεινό οικοσύστημα

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει 10 σημεία που διαφέρουν σε μια εικόνα ορεινού οικοσυστήματος.

Φρούτα & Λαχανικά

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει 8 σημεία που διαφέρουν σε μια εικόνα με φρούτα και λαχανικά.

Βρες τις διαφορές στον χάρτη της Ασίας

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν 10 χαρακτηριστικές περιοχές που λείπουν από τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ασίας.

Βρες τις διαφορές στον χάρτη της Αφρικής

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν 10 χαρακτηριστικές περιοχές που λείπουν από τον γεωμορφολογικό χάρτη της Αφρικής.

Βρες τις διαφορές στο πεδινό οικοσύστημα

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει 10 σημεία που διαφέρουν σε μια εικόνα πεδινού οικοσυστήματος.

Βρες τις διαφορές – Διατροφή

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει τις διαφορές σε μια εικόνα με τροφές.

Βρες τις διαφορές στον χάρτη της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν 10 χαρακτηριστικές περιοχές που λείπουν από τον γεωμορφολογικό χάρτη της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

.

Βρες τις διαφορές στο θαλάσσιο οικοσύστημα

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει 9 σημεία που διαφέρουν σε μια εικόνα θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Η κυψέλη: Βρες τις διαφορές & Παζλ

Τα παιδιά καλούνται να βρουν τις διαφορές και να φτιάξουν την εικόνα μια κυψέλης με ψηφίδες.

Βρες τις διαφορές στις εικόνες με τα σκουπίδια

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει τις διαφορές σε εικόνες με σκουπίδια.