Βρες τις διαφορές!

Βρες τις διαφορές στον χάρτη της Ελλάδας

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει 10 σημεία που διαφέρουν στο γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας.

10+

Βρες τις διαφορές στον χάρτη της Ευρώπης

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν 10 χαρακτηριστικές περιοχές που λείπουν από τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ευρώπης.

10+

Βρες τις διαφορές στο ορεινό οικοσύστημα

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει 10 σημεία που διαφέρουν σε μια εικόνα ορεινού οικοσυστήματος.

8+

Φρούτα & Λαχανικά

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει 8 σημεία που διαφέρουν σε μια εικόνα με φρούτα και λαχανικά.

8+

Βρες τις διαφορές στον χάρτη της Ασίας

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν 10 χαρακτηριστικές περιοχές που λείπουν από τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ασίας.

10+

Βρες τις διαφορές στον χάρτη της Αφρικής

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν 10 χαρακτηριστικές περιοχές που λείπουν από τον γεωμορφολογικό χάρτη της Αφρικής.

10+

Βρες τις διαφορές στο πεδινό οικοσύστημα

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει 10 σημεία που διαφέρουν σε μια εικόνα πεδινού οικοσυστήματος.

8+

Βρες τις διαφορές – Διατροφή

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει τις διαφορές σε μια εικόνα με τροφές.

8+

Βρες τις διαφορές στον χάρτη της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν 10 χαρακτηριστικές περιοχές που λείπουν από τον γεωμορφολογικό χάρτη της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

10+

.

Βρες τις διαφορές στο θαλάσσιο οικοσύστημα

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει 9 σημεία που διαφέρουν σε μια εικόνα θαλάσσιου οικοσυστήματος.

8+

Η κυψέλη: Βρες τις διαφορές & Παζλ

Τα παιδιά καλούνται να βρουν τις διαφορές και να φτιάξουν την εικόνα μια κυψέλης με ψηφίδες.

8+

Βρες τις διαφορές στις εικόνες με τα σκουπίδια

Ο παίκτης προσπαθεί να εντοπίσει τις διαφορές σε εικόνες με σκουπίδια.

8+