Γράψε μια ιστορία

Γράψε μια ιστορία

Θεάσεις: 724 Θεάσεις: 724 Πάτησε το κουμπί “OK” για κάθε μια από τις καρτέλες. Παρατήρησε προσεκτικά τις εικόνες που θα εμφανιστούν και προσπάθησε να αφηγηθείς την ιστορία. Έπειτα γράψε την ιστορία σου με λίγα λόγια στο πλαίσιο παρακάτω. Όταν τελειώσεις,...
Δημιουργία ιστορίας 1

Δημιουργία ιστορίας 1

Θεάσεις: 1,121 Θεάσεις: 1,121 Πάτησε το κουμπί “Δημιούργησε μια ιστορία”.Παρατήρησε προσεκτικά τις εικόνες και προσπάθησε να αφηγηθείς την ιστορία.Έπειτα γράψε την ιστορία σου με λίγα λόγια στο πλαίσιο παρακάτω.Όταν τελειώσεις, μπορείς να κατεβάσεις το...