Το δακτυλικό αλφάβητο

Το δακτυλικό αλφάβητο

Θεάσεις: 125 Θεάσεις: 125 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Παρουσίαση για το ελληνικό δακτυλικό αλφάβητο. Στόχος του μαθησιακού αυτού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών με το σύστημα επικοινωνίας ατόμων με προβλήματα στην...
Το δακτυλικό αλφάβητο (κουίζ)

Το δακτυλικό αλφάβητο (κουίζ)

Θεάσεις: 183 Θεάσεις: 183 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Κουίζ πέντε ερωτήσεων (συμπλήρωσης κενών), σχετικά με το ελληνικό δακτυλικό αλφάβητο. Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθούν οι μαθητές στις χειρομορφές του ελληνικού...
Επικοινωνούμε με το δακτυλικό αλφάβητο

Επικοινωνούμε με το δακτυλικό αλφάβητο

Θεάσεις: 131 Θεάσεις: 131 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Άσκηση για το ελληνικό δακτυλικό αλφάβητο. Σκοπός της άσκησης είναι η μεταγραφή των λέξεων που δίνονται, χρησιμοποιώντας τις χειρομορφές του δακτυλικού αλφαβήτου. Η...