Οι περιοχές της Ευρώπης

Οι περιοχές της Ευρώπης

Θεάσεις: 221 Θεάσεις: 221 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Χάρτης με τις περιοχές της Ευρώπης. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές τις επιμέρους ευρωπαϊκές περιοχές. Δίνεται ο χάρτης της...
Πληθυσμιακή πυκνότητα των ευρωπαϊκών χωρών

Πληθυσμιακή πυκνότητα των ευρωπαϊκών χωρών

Θεάσεις: 134 Θεάσεις: 134 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Ανοιχτή δραστηριότητα με πίνακα δεδομένων και χάρτες, σχετικά με την πληθυσμιακή πυκνότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Στόχος της δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι...
Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι πρωτεύουσές τους

Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι πρωτεύουσές τους

Θεάσεις: 734 Θεάσεις: 734 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Χάρτης με τις ευρωπαϊκές χώρες και τις πρωτεύουσές τους. Προτείνεται δραστηριότητα εξερεύνησης, με στόχο τον εντοπισμό των επτά μικρότερων σε έκταση ευρωπαϊκών κρατών. Πιο...
Ευρώπη: Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε δολάρια

Ευρώπη: Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε δολάρια

Θεάσεις: 78 Θεάσεις: 78 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Χάρτης για το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. των ευρωπαϊκών χωρών. Προτείνονται δραστηριότητες εξερεύνησης, με στόχο να εντοπίσουν οι μαθητές τις χώρες με τη μεγαλύτερη και τη...
Χάρτης βιομηχανικών περιοχών και ορυκτών πόρων  της Ευρώπης

Χάρτης βιομηχανικών περιοχών και ορυκτών πόρων της Ευρώπης

Θεάσεις: 157 Θεάσεις: 157 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Χάρτης με τους ορυκτούς πόρους και τις βιομηχανικές περιοχές της Ευρώπης. Προτείνονται δραστηριότητες, με στόχο να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές τον ορυκτό πλούτο της...