Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Μεσογείου!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Μεσογείου!

Θεάσεις: 284 Θεάσεις: 284 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Μεσογείου θάλασσας. Σκοπός του παιχνιδιού είναι...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ελλάδας!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ελλάδας!

Θεάσεις: 2,154 Θεάσεις: 2,154 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ευρώπης!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ευρώπης!

Θεάσεις: 461 Θεάσεις: 461 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Ευρώπης. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Νότιας Αμερικής!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Νότιας Αμερικής!

Θεάσεις: 121 Θεάσεις: 121 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Νότιας Αμερικής. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Βόρειας Αμερικής!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Βόρειας Αμερικής!

Θεάσεις: 105 Θεάσεις: 105 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Βόρειας Αμερικής. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι...