Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Μεσογείου!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Μεσογείου!

Θεάσεις: 31 Θεάσεις: 31 (Χωρίς βαθμολογία ακόμη) ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Μεσογείου θάλασσας....
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ελλάδας!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ελλάδας!

Θεάσεις: 251 Θεάσεις: 251 (Χωρίς βαθμολογία ακόμη) ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας. Σκοπός του...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ευρώπης!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ευρώπης!

Θεάσεις: 51 Θεάσεις: 51 (Χωρίς βαθμολογία ακόμη) ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Ευρώπης. Σκοπός του...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Νότιας Αμερικής!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Νότιας Αμερικής!

Θεάσεις: 22 Θεάσεις: 22 (Χωρίς βαθμολογία ακόμη) ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Νότιας Αμερικής. Σκοπός...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Βόρειας Αμερικής!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Βόρειας Αμερικής!

Θεάσεις: 14 Θεάσεις: 14 (Χωρίς βαθμολογία ακόμη) ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Βόρειας Αμερικής. Σκοπός...