Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ωκεανίας!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ωκεανίας!

Θεάσεις: 90 Θεάσεις: 90 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Ωκεανίας. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ασίας!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ασίας!

Θεάσεις: 234 Θεάσεις: 234 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Ασίας. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές να...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Αφρικής!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Αφρικής!

Θεάσεις: 188 Θεάσεις: 188 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Αφρικής. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Κύπρου!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Κύπρου!

Θεάσεις: 82 Θεάσεις: 82 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν το γεωμορφολογικό χάρτη της Κύπρου. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές να...
Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη των ηπείρων και του κόσμου!

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη των ηπείρων και του κόσμου!

Θεάσεις: 214 Θεάσεις: 214 ΟΔΗΓΙΑΚάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή σε νέο παράθυρο Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν ψηφίδες (κομμάτια χάρτη) για να φτιάξουν τον παγκόσμιο γεωμορφολογικό χάρτη και τους χάρτες όλων των ηπείρων. Σκοπός...